Pinapayagan ba ang Mga Aso sa Lima sa Ibaba?


Sa mahigit 1200 na tindahan sa buong bansa na nagtatampok ng merchandise na wala pang $5, maaaring iniisip mo kung pinapayagan ang mga aso sa Five Below.

Ang sagot ay—siguro. Basahin sa ibaba para malaman ang sagot sa Five Below sa tanong at kung paano malalaman kung ang iyong lokal na tindahan ng Five Below ay hahayaan ang iyong aso na mamili sa iyo.

Ang Five Below ba ay pet friendly?

Ang Five Below ay Pet Friendly?

Tulad ng maraming pambansang chain, ang desisyon kung ang isang partikular na lokasyon ng Five Below ay pet friendly o hindi ay ipinauubaya sa lokal na tindahan. Ang ilang lokasyon ng Five Below ay dog ​​friendly!

Kapag tinanong sa Facebook kung ang Five Below ay dog ​​friendly, tumugon ang tindahan, “wala kaming partikular na patakaran na tumutugon sa mga aso sa aming tindahan: hinihiling namin sa sinumang may aso na alalahanin ang ibang mga customer na maaaring may allergy o takot sa mga aso. Hinihiling din namin na panatilihin silang kasama ng kanilang may-ari sa lahat ng oras.”

Paano mo malalaman kung pinapayagan ng iyong lokal na tindahan ang mga aso? Tawagan mo lang sila bago ka umalis! Suriin ang Lima sa ibaba tagahanap ng tindahan at tawagan ang iyong lokal na tindahan bago ka lumabas ng iyong aso.

Kung hindi pinahihintulutan ng iyong lokal na tindahan ang mga aso, mangyaring iwanan ang iyong aso sa bahay–pagkatapos ay kunin ang isang sorpresa para sa kanya sa tindahan. Ilang taon na ang nakalilipas, namili ako sa Five Below para sa mga laruan ng aso at kama para sa isang laruang drive na aming ini-host para makinabang ang shelter kung saan namin inampon ang Barli. Marami silang dog item (at cute na dog sweaters, masyadong!)

Pinapayagan ba ang mga service dog sa 5 Below?

Ang mga asong pang-serbisyo ay nasa ilalim ng Americans with Disabilities Act (ADA) at pinapayagan sa mga pampublikong lugar na maaaring o hindi maaaring maging pet friendly. Ang mga ito ay lamang”Ang mga hayop sa serbisyo ay tinukoy bilang mga aso na indibidwal na sinanay na gumawa ng trabaho o magsagawa ng mga gawain para sa mga taong may kapansanan.

Kung hindi pet friendly ang isang tindahan at papasok ka na may kasamang service dog, ang service dog ay dapat kasama ng taong sinanay niyang paglingkuran. (Kaya kung ang iyong asawa ay may service dog, hindi mo siya maaaring dalhin sa isang tindahan na hindi pinapayagan ang mga aso; ang service dog ay kailangang nasa serbisyo ng taong pinaglilingkuran niya.)

I-pin ito upang matandaan ang Mga Aso ba ay Pinapayagan sa Lima sa Ibaba?

Pinapayagan ba ang Mga Aso sa Lima sa Ibaba?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *